STAGES OF LIFE

Read in Nederlands Click here

MOVING MATTERS CULTURAL PLATFORM

PRESENTS:

STAGES OF LIFE

GROUP EXHIBITION

Venue: 

SANAA Gallery

Jansdam 2, Utrecht (NL)

26 October – 24 November 2019

Opening: Saturday 26 October, from 5 to 8 pm

Raafat Ballan, Joep van Liefland, Shaza Omran, Kevin Osepa, Sawangwongse Yawnghwe

The chronological frame of the stages of life, a familiar theme in the history of art, intersects in this exhibition with the geographic reality of migration, which has a stronger impact on individuals than ageing. Each artist here represents a specific stage of life. Together they map the consistencies between (forced) migration, violence and suppression.

Birth 
The lyrical paintings by Shaza Omran are based on the faces and media representations of children and sucklings that have been killed in war, her fellow humans. From the distance she now has to this situation, Omran empathizes with these victims by eternalizing them in art-historically informed, idealized stylizations.

Life

Raafat Ballan’s paintings are essentially transcending tensed domestic situations and political victims under the regime in Syria into stilled compositions with isolated figures. The exhibition also features a set of linocuts, a prelude to Ballan’s comprehensive narrative project entitled Society of Horror.

Death

In Exterminate all the Brutes, Sawangwongse Yawnghwe again addresses the long and cynical history of war, atrocities and destruction in Burma/Myanmar in the age of modernity and technological progress. Part of that complex is the genocide on Rohingya under the current leadership.

After Death

The monumental collages of Joep Van Liefland allude to the will, and various strategies of humankind, to overcome Death. The works present a fractured cosmological realm infused with fantasies about transcendence and redemption bytechnology, through a profane range of haul videos, corporate design, and discount advertising. 

Rebirth

In his video film ‘Con los Santos no se Juega’ (You don’t play with the Saints) Kevin Osepa revisits childhood memories ofseeming inscrutable spiritual rituals for cleansing and protection in Curacao. In his video he interprets and performs the brua in various ways, with a prominent role for bluing powder.

Stages of Life is conceived by Moving Matters Cultural Platform. This platform initiates projects and exhibitions on the cutting edge of visual art and migration. movingmattersplatform.nl

Stages of Life is curated by Jelle Bouwhuis.

Stage of Life has been made possible with financial supportof:

KF Hein Fund, Elise Mathilde Fund, Carel Nengerman Fund and Utrecht Municipality.

And through the support of SANAA Gallery, Welkom in Utrecht and De Voorkamer


NEDERLANDS:

MOVING MATTERS CULTUURPLATFORM 

PRESENTEERT:

STAGES OF LIFE

GROEPSTENTOONSTELLING

LOCATIE:

Galerie SANAA

Jansdam 2, Utrecht

26 oktober t/m 24 november 2019

Opening: zaterdag 26 oktober, 17:00 – 20:00 uur.

Groepstentoonstelling met:

Raafat Ballan, Joep van Liefland, Shaza Omran, Kevin Osepa, Sawangwongse Yawnghwe

Het chronologische kader van de levensfasen, een bekend thema in de kunstgeschiedenis, staat in deze expositie dwars op de geografische realiteit van migratie, die een grotere impact heeft op individuen dan het ouder worden. De kunstenaars vertegenwoordigen hier elk een specifieke levensfase. Gezamenlijk brengen zij de samenhang in kaart tussen (gedwongen) migratie, geweld en onderdrukking.

Geboorte: 

De lyrische doeken van Shaza Omran zijn gebaseerd op gezichten en mediafoto’s van kinderen en zuigelingen die zijn omgekomen in de oorlog. Vanuit de afstand die zij nu heeft tot deze situatie, geeft zij deze slachtoffers eeuwigheidswaarde in kunsthistorisch geïnformeerde, geïdealiseerde stileringen.   

Leven: 

In de schilderijen van Raafat Ballan transformeren gespannen huiselijke situaties en politieke slachtoffers van het geweld in Syrië in verstilde composities met geïsoleerde figuren. In deze expositie toont hij ook een aantal lino-drukken die een voorproefje zijn van het meeromvattende, verhalende project ‘Society of Horror’.

Dood: 

In zijn nieuwe werk ‘Exterminate all the Brutes’ richt Sawangwongse Yawnghwe zich wederom op de lange en cynische geschiedenis van oorlog, wreedheden en vernietiging in Birma/Myanmar, in een tijdperk van moderniteit en technologische vooruitgang. Een onderdeel van dit destructieve complex is de genocide onder de Rohingya onder het huidige leiderschap.

Na de Dood: 

De monumentale collages van Joep van Liefland zinspelen opde drang, en de strategieën, van de mensheid om de dood te overwinnen. De werken tonen een gefragmenteerd kosmologisch rijk vol fantasieën over transcendentie en verlossing door technologie, aan de hand van huurvideocultuur, corporate design en kortingsreclames. 

Wedergeboorte: 

In zijn film ‘Con los Santos no se Juega’ (Met de heiligen speel je niet) vertolkt Kevin Osepa jeugdherinneringen van schijnbaar ondoorgrondelijke rituelen voor bescherming en spirituele reiniging in Curaçao. In fraaie performance-beelden geeft hij een geheel eigen draai aan deze brua, met een prominente rol voor blauwselpoeder.

Stages of Life is een initiatief van Stichting Moving MattersCultuurplatform. Dit podium organiseert projecten en tentoonstellingen op het snijvlak van beeldende kunst en migratie. movingmattersplatform.nl

Stages of Life is samengesteld door curator Jelle Bouwhuis.

Stages of Life is mede mogelijk gemaakt door:

KF Hein Fonds, Elise Mathilde Fonds, Carel NengermanFonds en Gemeente Utrecht

Met dank aan Galerie SANAA, Welkom in Utrecht en De Voorkamer

Meer informatie: movingmattersplatform.nl